Església de l'Assumpció de Castalla

L'església parroquial de l'Assumpció de Castalla és un edifici religiós declarat Bé de Rellevància Local. Té una cronologia de construcció al segle XVI d'estil renaixentista amb reformes posteriors: com la façana principal barroca de 1613; la capella de la Comunió de 1683-1688; sacristíes de 1742 i reformes del segle XIX.Els DubotsEls Dubots és el topònim que recull a la part més alta de la Serreta (Alt de Dubots 1.050 m) unes formacions calcàries que li caracterizen la seua silueta i molt pareguda a una gepa de camell. La Serreta destaca la presència del oppidum ibèric dels segles III.a.C al I a.C. descobert el 1917 per Camil Visedo Moltó.Castellet de Carrícola


El castellet de Carrícola és una fortificació medieval situada a la comarca de la vall d'Albaida, concretament a les vessants d'ombria del Benicadell. Es troba a pocs metres del poble de Carrícola però pertany legalment al poble d'El Palomar. És un més dels castells situats al Benicadell per a controlar el pas cap les terres de la vall del Serpis. La tècnica constructiva és de tapial de maçoneria i una cronologia d'època islàmica medival entre els segles X-XII i transformacions cristianes medievals posteriors a la conquesta. La torre de l'homenatge té una altura de 7 m d'altura i 3 d'amplària. En els últims anys ha patit uns treballs de consolidació y restauració amb panells informatius.


 Barranc del Castellar amb panoràmica a la vall d'Albaida
Torre de l'homenatge del castell:

Instal·lacions de l'interior:

Carrícola i el castell:


Placa commemorativa de Sant Vicent Ferrer


 Placa commemorativa de 1955 col·locada al campanar de l'església de Santa Maria per la predicació de Sant Vicent Ferrer a Alcoi a 1411. A la placa es pot llegir en castellà la següent inscripció: 
" EN ESTA CIVDAD PREDICO / SAN VICENTE FERRER / + EL AÑO 1411 + / V CENTENARIO DE SU CANONIZACION / MCMLV ".


Placa commemorativa del centenari de la línia ferroviària Alcoi-Xàtiva


 Esta placa commemorativa està localitzada a l'andana de l'estació del ferrocarril també anomenada estació Dalt.  A l'any 2004 es va complir l'efemèride del primer centenari de la línia ferriària Alcoi-Xàtiva. A la placa es pot llegir la següent epigrafia amb un escut de la ciutat:

"EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD / EN CONMEMORACIÓN DEL / I CENTENARIO DE LA LLEGADA / DEL TREN XÀTIVA - ALCOY / ALCOY 1904 - 2004".


Placa commemorativa dels fets de 1276


Potser una de les primeres plaques commemoratives alcoianes escrites en valencià i està datada al 1976. És commemoren els succesos que segons la tradició són l'inici de les festes de Moros i Cristians d'Alcoi. A  l'actualitat està situada l'església de Sant Jordi. La placa és de marbre es pot llegir:

"ACI ESTAVA L'ANY 1276 / LA PORTA DE SANT MARC / QUE FON ESCENARI HISTORIC / DE LA DERROTA D'AL-AZRAC / I LLOC SEGONS LA TRADICIO / ON ELS ALCOIANS VEREN A / * SANT JORDI * / PATRO DE LA NOSTRA CIUTAT / + VIIe CENTENAR + 23 D'ABRIL + ANY 1976 +"

Túnels de desaigüe torrencial de l'autoviaL'autovia té moltes infraestructures dissenyades a banda de la pròpia via com són els passos de fauna o la xarxa de protecció per a ratpenats. Destaquen també els túnels de desaigüe torrencial del Pago d'Assensi. Són dos túnels d'una llargària considerable i situats al voltant del Pago d'Assensi i l'antic Pago de Saragossa.


La fàbrica de Vicente MiróUn altre exemple del ric patrimoni industrial i històric d'Alcoi és la fàbrica de Vicente Miró. Enclavada a l'eixample de la ciutat, actual barri de Santa Rosa i molt propera a l'illa de Rodes. És un conjunt millor conservat que el cas de Rodes, però, està en una situació penosa com gran part del passat industrial alcoià. No hi ha enderrocament de les seues teulades i des de l'exterior s'observen detalls d'aquesta teulada intacta amb els pilars de ferro i les cruïlles. Destaquen uns cotxes dels anys 60-70 de l'últim ús de l'edifici com garatge. A l'exterior es pot llegir en lletres de ferro: "VICENTE MIRÓ / TALLERES DE FUNDICIÓN Y MAQUINARIA".


Església de Benilloba


 L'església parroquial de la Nativitat de la Nostra Senyora de Benilloba està adscrita cronològicament al segle XVII i dins de l'estil barroc. El temple és de creu llatina amb una única nau amb capelles laterals. Destaca a la seua façana feta amb mamposteria. Rematada amb un frontó mig escalonat. Al marc esculpit de la porta destaquen pinàculs amb boles que recorden a elements del renaixement.

La torre campanar és de planta quadrada, i està edificada amb carreus ben tallats i regulars. Té quatre altures. En la segona destaca un rellotge i la quarta està destinada a les campanes i les seues finestres.

 Però sense dubte destaca el panell ceràmic devocional dedicat a Sant Joaquim. El conjunt està format per 45 taulells, nou d'alçada i quatre d'amplada.Les envolta una senefa decorativa. Destaca a la imatge central, la família de Sant Joaquim amb la seua dona Samta Ana i la seua filla la Verge Maria.  Les figures estàn centrades a l'escena i envoltades d'un paisatge vegetal i una casa. En primer plà, ells es troben en un lloc urbà. Damunt de la família destaca el cel i enmig l'al·legoria de l'Esperit Sant com un colom amb les ales desplegades i darrere un triangle daurat. Dins del plafó es pot llegir: 
"S. (an) Joaquin p.(adre) de N.(uestra) S.(eñor)A"


Monument a Miguel Hernández


Monument edificat al parc de la Glorieta d'Alcoi i dedicat a la figura del poeta Miguel Hernández. L'obra és possiblement de l'artista valencià  Rafael Pi Belda i dels anys 1980. És un bust en bronze del poeta i amb la firma de l'artista. L'obra està instal·lada sobre un suport de pedra on es pot llegir la següent inscripció epigàfica i una placa de bronze:
 "Adiós hermanos / camaradas, / despedidme / del sol y / los trigos". 
"EL POBLE / D' / ALCOI / A Miguel / Hernández".

Placa de fill predilecte d'Alcoi a Fernando Cabrera


Placa de propietat particular i commemorativa del nombrament de fill predilecte a Fernando Cabrera per part de l'ajuntament d'Alcoi. A la placa es pot llegir la següent inscripció sobre una lapida de marbre i decorada amb parts metàl·liques:

"DON FERNANDO BALMASEDA MEDIAMARCA / ABOGADO SECRETARIO DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALCOY / CERTIFICO QUE EN SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO / DEL EXCMO AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1926 / SE ACORDO POR UNANIMIDAD NOMBRAR / HIJO PREDILECTO DE ALCOY / AL EXIMIO ARTISTA Y GRAN PATRICIO / SR. DON FERNANDO CABRERA CANTÓ / Y PARA QUE CONSTE EXPIDO LA PRESENTE CON EL VISTO BUENO DEL / SR. ALCALDE EN ALCOY A DOCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE / EL ALCALDE".

Amb les dos signatures de l'alcalde i l'advocat de l'ajuntament, Enrique Juan Soler i Fernando Balmaseda:
 

Detalls de les cantonades de la lapida és veuen treballedes amb els noms de les obres pictòriques més importants: